top of page

แนวคิดโครงการ

Living with pride.

โลกส่วนตัว...ช่วงเวลาแห่งความสุข เวลาของคุณภาพชีวิตดีๆ

แนวคิดโครงการ

เปิดพื้นที่แห่งความสุข ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวส่วนกลางขนาดใหญ่

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดั่งรูปแบบพื้นฐานครอบครัวของสังคมไทย บนการออกแบบอย่างร่วมสมัย

ที่ผสานความโมเดิร์นตามกาลเวลา จากความต่างที่ลงตัว บนพื้นที่ที่ให้ได้มากกว่าที่อยู่อาศัย

ก่อเกิดเป็นความหมายของชีวิตดี ๆ และความภาคภูมิใจตั้งแต่วันแรกที่ได้เป็นเจ้าของ

Thai Modern Luxury

ความทันสมัย หรูหรา ที่แฝงไปด้วยความเป็นไทย

ที่สอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนของการออกแบบตั้งแต่การวางแปลน

ที่คำนึงถึงการเป็นอยู่แบบวิถีไทย จนถึงการดีไซน์ของตัวบ้าน

Area Connecting

พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่เชื่อมโยงการใช้ชีวิต

ให้มีพื้นที่เพิ่มทำกิจกรรมระหว่างกันมากขึ้น

Interaction

ด้วยการมีพื้นที่ Area Connection ที่มาก

ทำให้เกิดมนุษยสัมพันธ์กันระหว่างบ้านแต่ละหลัง

เกิดสังคมเล็ก ๆ ที่น่าอยู่ของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน

Life Quality

คุณภาพชีวิตที่ดี กับทุกความใส่ใจในการวางแผน ออกแบบ

และเลือกวัสดุที่ใช้ในโครงการ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิต ให้บ้านเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความสุขของทุกคนที่อาศัยอยู่

Living Privacy

การคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเป็นอันดับแรก  

ด้วยระบบ security ที่ได้มาตรฐาน การออกแบบให้ตัวบ้านมีพื้นที่ส่วน Privacy ในจุดที่ต้องการความเป็นส่วนตัวของกิจกรรม

ในชีวิตประจำวัน

ข้อมูลโครงการ

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ: เทพสิริ วิลล่า บางปะกง

ที่ตั้งโครงการ: โครงการเทพสิริ วิลล่า

หมู่ 2 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

ระดับราคา: 2.8 ล้านบาทขึ้นไป

เจ้าของโครงการ: บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด

เนื้อที่โครงการ: 41-2-8 ไร่

ทุนจดทะเบียน: 110,000,000 ล้านบาท

THEPSIRI VILLA LOGO AW 22222-01.png
ประวัติบริษัท

กลุ่มศรีเทพไทย

         เริ่มต้นธุรกิจเมื่อปี พ.ศ.2505 ในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยประกอบธุรกิจรับซ่อมสร้าง และต่อเติมตัวถังรถยนต์ทุกชนิด ด้วยนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และความพร้อมด้านฝีมือ แรงงาน ส่งผลให้ธุรกิจได้รับความเชื่อถือ และความไว้วางใจจากผู้ใช้รถยนต์อย่างต่อเนื่องมายาวนาน

         ในปี 2516 ผลิตภัณฑ์พลาสติกได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมากยิ่งขึ้น กลุ่มศรีเทพไทยได้ตัดสินใจขยายธุรกิจ ด้วยการผลิตถุงพลาสติกออกจำหน่าย ต่อเนื่องจากความสำเร็จในก้าวแรก ทำให้เกิดความมั่นใจ ที่จะขยายงานด้านพลาสติกต่อไป กลุ่มศรีเทพไทยจึงเริ่มนำเม็ดพลาสติกจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย ซึ่งเป็นผลทำให้วงการพลาสติกเกิดสภาพการแข่งขัน การค้าเม็ดพลาสติกทั้ง ประเภท และคุณสมบัติจำเพาะอื่นๆ ซึ่งเป็นทางเลือกใหกับโรงงานอุตสาหกรรมสามารถเลือกซื้อเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสมไปใช้ในกิจการของตนเองได้ซึ่งนอกจากจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงแล้วยังช่วยให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  และยังมีราคาที่ถูกลงด้วย จึงเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของศรีเทพไทย ที่มีส่วนช่วยให้วงการพลาสติกได้พัฒนาเจริญก้าวหน้านอีกระดับหนึ่ง

 

ภายใต้ปรัชญา "คุณธรรมนำธุรกิจ"

         กลุ่มศรีเทพไทยได้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ จวบจนปัจจุบัน กลุ่มศรีเทพไทยได้ขยายการลงทุนไปในภาคธุรกิจต่าง ๆ มีบริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนกว่า 20 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทต่างดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นปรัชญา ”คุณธรรมนำธุรกิจ” เป็นสำคัญ

 

     

bottom of page