top of page

แนวคิดโครงการ

Living with pride.

โลกส่วนตัว...ช่วงเวลาแห่งความสุข เวลาของคุณภาพชีวิตดีๆ

เปิดพื้นที่แห่งความสุข ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวส่วนกลางขนาดใหญ่

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดั่งรูปแบบพื้นฐานครอบครัวของสังคมไทย บนการออกแบบอย่างร่วมสมัย

ที่ผสานความโมเดิร์นตามกาลเวลา จากความต่างที่ลงตัว บนพื้นที่ที่ให้ได้มากกว่าที่อยู่อาศัย

ก่อเกิดเป็นความหมายของชีวิตดี ๆ และความภาคภูมิใจตั้งแต่วันแรกที่ได้เป็นเจ้าของ

Thai Modern Luxury

ความทันสมัย หรูหรา ที่แฝงไปด้วยความเป็นไทยที่สอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนของการออกแบบตั้งแต่การวางแปลนที่คำนึงถึงการเป็นอยู่แบบวิถีไทย จนถึงการดีไซน์ของตัวบ้าน

S__6054097.jpg

Area Connecting

พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่เชื่อมโยงการใช้ชีวิต ให้มีพื้นที่เพิ่มทำกิจกรรมระหว่างกันมากขึ้น

S__6054107.jpg
S__6054097.jpg

Interaction

ด้วยการมีพื้นที่ Area Connection ที่มาก ทำให้เกิดมนุษยสัมพันธ์กันระหว่างบ้าน

แต่ละหลัง เกิดสังคมเล็ก ๆ  ที่น่าอยู่

ของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน

Life Quality

คุณภาพชีวิตที่ดี กับทุกความใส่ใจในการวางแผน ออกแบบ และเลือกวัสดุที่ใช้ในโครงการ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิต ให้บ้านเต็มไปด้วย

รอยยิ้ม และความสุขของทุกคนที่อาศัยอยู่

S__6054107.jpg
S__6054097.jpg

Living Privacy

การคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเป็นอันดับแรก  ด้วยระบบ security ที่ได้มาตรฐาน การออกแบบให้ตัวบ้านมีพื้นที่ส่วน Privacy ในจุดที่ต้องการความเป็นส่วนตัวของกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

ข้อมูลโครงการ

ข้อมูลโครงการ

S__6054103.jpg

ชื่อโครงการ: เทพสิริ วิลล่า บางปะกง

ที่ตั้งโครงการ:

ระดับราคา: 2.6 ล้านบาทขึ้นไป

เจ้าของโครงการ: บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด

bottom of page